future-earth-finland

European Alliance of Global Change Research Committees tuo yhteen ICSUn globaalimuutostutkimusohjelmien eurooppalaiset kansalliskomiteat. Verkoston puheenjohtajana toimii professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta ja sen kaksihenkinen sihteeristö sijaitsee Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella.

Euroopan Allianssi perustettiin vuonna 2008 ICSUN neljän globaalimuutostutkimusohjelman, IGBP:n, IHDP:n, DIVERSITAKSEN ja WCRP:n, verkostoksi. Tällä hetkellä ohjelmat ovat WCRP:tä lukuun ottamatta yhdistymässä Future Earthin alle, ja monet jäsenmaat ovat perustaneet tai ovat perustamassa yhtenäisiä Future Earth kansalliskomiteoita.

Euroopan allianssin jäsenkomiteoissa on mukana tutkijoita yliopistoista ja tutkimusinstituuteista, tiedeakatemioiden edustajia sekä tutkimuksen loppukäyttäjiä.

Euroopan allianssin tavoitteena on lisätä globaalimuutostutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Euroopassa. Allianssi tukee jäsenmaitaan kehittämään tapoja tuottaa ja välittää tietoa globaalimuutoksesta ja sen vaikutuksista tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan yhteistyönä. Allianssi kartoittaa jäsenmaidensa tiedeyhteisöjen ja yhteiskunnallisten sidosryhmien määrittelemiä tutkimustarpeita. Niiden pohjalta se suunnittelee eurooppalaista globaalimuutostutkimusagendaa, jota se välittää eteenpäin tutkimuksen rahoittajille Euroopassa.

Lisätietoja: European Alliance of Global Change Research Committees.

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok