future-earth tekstit
Future Earth on vuonna 2012 käynnistetty 10-vuotinen globaalimuutoksen tutkimusohjelma- ja tutkimusrahoitushanke, jonka perustajia ovat Kansainvälinen tiedeneuvosto ICSU, Kansainvälinen yhteiskuntatieteiden neuvosto (ISSC), kolme YK:n alajärjestöä (UNESCO, UNEP, UNU) sekä ympäristötutkimuksen päärahoittajat (Belmont Forum).
 
Future Earth tuottaa tietoa luonnon omasta ja ihmisen toiminnan aiheuttamasta ympäristömuutoksesta ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Future Earthin strategisessa tutkimusagendassa määritellään tutkimusohjelman keskeiset tutkimusteemat ja -tavoitteet.
 
Future Earth pyrkii integroimaan humanistiset ja yhteiskuntatieteet, luonnontieteet ja insinööritieteet ja tutkimaan kestävän kehityksen kysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Future Earth sulauttaa yhteen ICSUn koordinoimat globaalimuutosohjelmat IGBP:n (International Geosphere-Biosphere Programme), DIVERSITAksen ja IHDP:n (International Human Dimensions Program). WCRP (World Climate Research Programme) jatkaa itsenäisenä ohjelmana.
 
Future Earthin tavoitteena on tutkimus, jonka tuloksilla on aitoa merkitystä luonnon ja yhteiskuntien kantokyvylle. Tämä päämäärä pyritään saavuttamaan kutsumalla huippuluokan tutkijat ja tutkimustiedon soveltajat suunnittelemaan yhteistyössä, millaista tietoa tarvitaan kestävää kehitystä tavoittelevien yhteiskuntien tarpeisiin.
 
Ohjelman sidosryhmiä ovat tutkijat ja tiedeyhteisö, päättäjät ja järjestöt, rahoittajat, elinkeinoelämä, kansalaisyhteiskunta ja media. Future Earthin hallintorakenteeseen on luotu yhteissuunnittelua varten uudenlainen elin, sidosryhmäneuvosto (Engagement Committee).
 
Future Earth tarjoaa kansalliskomiteoilleen mielenkiintoisen mahdollisuuden uudistaa kansalliskomiteoiden roolia kansallisessa ja kansainvälisessä tieteellisessä yhteistyössä. Kestävän kehityksen ongelmat ovat maailmanlaajuisia, mutta ratkaisut ovat monilta osin paikallisia ja riippuvaisia paikallisista olosuhteista: poliittisista ja taloudellisista järjestelmistä, hyvinvoinnin tasosta, ympäristöongelmista, väestökysymyksistä ja kulttuurista. Future Earthin tavoitteena oleviin kestävän kehityksen ratkaisuihin pääseminen edellyttää paikallisten tekijöiden ja toimijoiden vahvaa tuntemusta ja pitkäaikaista yhteistyötä tutkijoiden, tutkimustulosten hyödyntäjien ja muiden sidosryhmien välillä. Tällaisen yhteistyön kehittämiseen kansalliskomiteat soveltuvat erinomaisesti.
 
Osa ICSUn globaalimuutosohjelmien kansalliskomiteoista on jo lähtenyt mukaan Future Earthiin. Uusia Future Earth -yhtenäiskomiteoita on perustettu Suomen lisäksi muun muassa Espanjaan, Saksaan, Ruotsiin ja Sveitsiin.
 
Lisätietoja: Future Earth

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok