Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Arviointikriteereinä ovat yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus sekä tieteellinen laatu. STN päätti kokouksessaan 1.12.2014 aloitteestaan kolmesta strategisen tutkimuksen teema-alueesta ja kolmesta läpileikkaavasta painopisteestä vuodelle 2015. Tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä päättää valtioneuvosto STN:n aloitteen huomioiden vielä vuoden 2014 aikana.

Strategisen tutkimuksen vermostoitumistilaisuuden tarkoituksena on tiedottaa STN:n rahoitusvälineestä, kertoa kokemuksia tieteidenvälisestä tutkimuksesta ympäristötutkimuksessa, esitellä tiedon yhteistuontanto (co-production of knowledge) toimintatapaa sekä verkostoitua ja luoda uusia kontakteja uudenlaisten tutkimushankkeiden ja -ideoiden synnyttämiseksi. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille tutkijoille ja tutkimustiedon loppukäyttäjille eri organisaatiosta, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta teemaan liittyvistä aiheista.

Aika: 26.1.2015 klo 9 – 12
Paikka: Viikin ympäristötalo, Viikinkaari 2a, Kokoushuone Lammassaari, 1.kerros
Järjestäjät: Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja –opetuksen yksikkö, HENVI ja Luonnonvarakeskus, LUKE.

Lisätietoja ja Ilmoittautuminen 21.1.2016 mennessä HENVIN sivuilla.

Ohjelma 26.1:

Puheenjohtaja: Jari Niemelä, HENVI

9.00-9.10 Tilaisuuden avaus, Marita Laukkanen, Future Earth Suomi (FES)

9.10- 9.25 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline
Tarkoitus, teemat ja hakuprosessi
Johtava tiedeasiantuntija Tiina Petänen ja tiedeasiantuntija Laura Kitti, Suomen Akatemia, STN.
9.25- 9.40 Miten luoda tieteidenvälinen tutkimushanke? Kokemuksia ja suosituksia
Katri Huutoniemi & Kaisa Korhonen-Kurki

9.40-10.00 Future Earth Suomi: Tiedon yhteistuotanto Tutkimushankkeen yhteissuunnittelu loppukäyttäjien kanssa. Mistä löytää relevantit loppukäyttäjät?
Tanja Suni (FES)

10.00-10.15 Kysymyksiä ja keskustelua

10.15-10.30 Kahvi

10.30-10.40 Ohjeet ryhmäytymiselle
Janna Pietikäinen ja Kaisa Korhonen-Kurki (HENVI)

10.40 -12.00 Verkostoitumista eri fasilitointimenetelmillä

(The language of the seminar can be changed to English if there are many non-Finnish speakers in the event)Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok