Ympäristötiedon foorumi, Future Earth Suomi ja Helsingin yliopiston HENVI järjestivät 10.3. strategisen tutkimuksen verkostoitumistilaisuuden ohjelmalle ”ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi”.

Strategisen tutkimuksen neuvoston nimeämien tutkimusohjelmien ensimmäiset haut avautuvat huhtikuussa. STN-hauissa painotetaan monitieteisten tutkimuskonsortioiden muodostamista sekä suunnitelmallista yhteistyötä tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa.

Tilaisuuden tarkoituksena oli tuoda hankkeita valmistelevat tutkijat yhteen tutkimustiedon loppukäyttäjien kanssa. Keskusteluissa todettiin, että käytännön haasteita vuorovaikutuksen suunnittelulle asettavat tieteen ja politiikan erilaiset aikajänteet, jotka eroavat toisistaan huomattavasti. Tieteellisesti kunnianhimoisen kysymyksenasettelun ja yhteiskunnallisen relevanssin välillä tasapainottelussa erilaiset rajapintaorganisaatiot, kuten Ympäristötiedon foorumi ja Future Earth Suomi, voivat olla avuksi, kun kaivataan uusia ideoita vuorovaikutuksen painottamiseen uuden rahoitusinstrumentin vaatimalla tavalla.

TIlaisuuden materiaalit ja kooste tilaisuuden puheenvuoroista.
Kooste ryhmäkeskusteluista tutkijoiden sekä yrityksiä, kunta- ja aluetasoa ja valtionhallintoa edustajien välillä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok