kapea drop of water 261860 1920

Future Earth Suomi mukana tuottamassa vesiviisaan kiertotalouden ratkaisuja

Marraskuussa 2015 käynnistyy Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittama hanke Kohti vesiiviisasta kiertotaloutta. Yksivuotisen hankkeen tutkimuksen toteuttavat Jani Salminen, Sarianne Tikkanen ja Jari Koskiaho Suomen ympäristökeskuksesta yhdessä Pyhäjärvi-instituutin, Digipoliksen ja Oulun yliopiston kanssa. Future Earth Suomi vastaa hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa. Hanke on Future Earth Suomen Living Labin ensimmäinen pilottiprojekti.

Kiertotalous ei ole riskitön asia vesien kannalta

Ihmiskunnan luonnonvarojen käyttö on kestämättömällä tasolla. Makean veden varannot hupenevat globaalisti kulutuksen lisääntyessä, ja vesikriisin arvioidaan kärjistyvän tulevien vuosikymmenten aikana. Ratkaisuja kestävään kasvuun on haettu kiertotaloudesta eli talouden mallista, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja jossa hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Kiertotalous on merkittävä yhteiskunnallinen mahdollisuus, mutta se ei kuitenkaan ole vesien ja vesiekosysteemien näkökulmasta yksiselitteisesti riskitön asia. Vesiekosysteemeihin paineita luovat esimerkiksi lisääntyvä ravinteiden kierrätys, jonka vaikutukset vesiekosysteemeihin ovat hyvin monimutkaisia - sekä myönteisiä että kielteisiä.

Synteesi vesiviisaasta kiertotaloudesta

Kohti vesiviisasta kiertotaloutta -hanke nostaa vesikysymykset kiertotalouden keskiöön. Hankkeessa tuotetaan kiertotalouden ja vesikysymysten kytkentöjä kuvaava kokonaisvaltainen synteesi, joka kokoaa yhteen monipuolisen mutta pirstaleisen tiedon ja luo tieteellisesti perustellun näkemyksen vesiviisaasta kiertotaloudesta. Kokonaisvaltaisen synteesin ohella hanke tuottaa politiikkarelevanttia ja ratkaisukeskeistä tietoa vesiviisaasta kiertotaloudesta päätöksenteon tueksi ja tarpeisiin. Konkretiaa hankkeeseen tuovat alueelliset tapaustarkastelut, joissa paneudutaan kiertotalouden ja vesikysymysten yhteensovittamisen haasteisiin ja ratkaisumahdollisuuksiin Pyhäjärviseudulla eteläisessä Satakunnassa ja Meri-Lapissa.

Vesiviisaus vaatii vuorovaikutusta

Käsitystä vesiviisaan kiertotalouden osatekijöistä rakennetaan tiedon tuottajien ja tiedon hyödyntäjien yhteistyönä. Tutkimus toteutetaan vahvassa, jo aiehakemusvaiheessa alkaneessa ja läpi hankkeen jatkuvassa vuorovaikutuksessa päätöksentekijöiden (ministeriöt), kiertotalouden toimijoiden (yritykset, etujärjestöt), viranomaisten ja tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hanke tuo nämä keskeiset sidosryhmät keskustelemaan vesiviisaan kiertotalouden synergioista ja ristiriitatilanteista, ratkaisuehdotuksista ja ohjauskeinoista.

Future Earth Suomi koordinoi hankeen vuorovaikutusta yhteistyössä hankkeen tutkijoiden kanssa. Hanke starttaa kick-off tilaisuudella joulukuussa 2015 ja jatkuu vuorovaikutteisilla seminaareilla ja työpajoilla, joita järjestetään vuoden 2016 aikana Helsingissä ja Pyhäjärvellä. Seminaarien rinnalla sidosryhmiä haastatellaan tutkimusprosessin aikana tärkemmista kysymyksistä. 

Vuorovaikutuksen tehtävänä on varmistaa, että sidosryhmien tarpeet tulevat huomioiduiksi tutkimuksen koko elinkaaren aikana. Tiiviillä yhteistyöllä on monia hyötyä. Tutkijat saavat ensiarvoisen tärkeää käytännön tietoa siitä, millaisina vesikysymykset näyttäytyvät eri sidosryhmien näkökulmista. Tiedon hyödyntäjät pääsevät puolestaan vaikuttamaan siihen, että tutkimuksen sisältö ja tutkimuksen lopputuotteet vastaavat heidän tarpeitaan. Toimivalla vuorovaikutuksella siis taataan, että tutkimuksessa tuotettu tieto tulee myös käyttöön.

Hankkeen verkkosivuja rakennetaan parhaillaan. Hanketta voi seurata Twitterissä #vesiviisas

Lue lisää hankkeesta.

Vesi ja vesiekosysteemit kiertotaloudessa 2015

Kiertotalous on mahdollisuus luonnolle mutta riski vedelle

 

 

Teksti: Iina Koskinen

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok