9685029401 8a907dd98f z

Pohdituttaako tutkimuksen yhteissuunnittelu? Tutustu Future Earth Suomen vuorovaikutusoppaaseen!

Future Earth Suomi on globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea, jonka toiminnan lähtökohtana on tutkimuksen ja toiminnan suunnittelu tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien yhteistyönä. Uskomme, että globaalien haasteiden ratkaisut löytyvät tiivistä vuorovaikutuksesta tutkimusyhteisöjen ja muun yhteiskunnan välillä. Tuomme yhteen tutkijoita ja tiedon hyödyntäjiä seminaariemme ja pilottiprojektiemme avulla ja kehitämme yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen menetelmiä. Tutustu vuorovaikutusoppaaseemme ja ota talteen vinkkimme siitä, miten vuorovaikutus onnistuu!

Miksi tutkijan pitäisi kiinnostua vuorovaikutuksesta?

Kestävän kehityksen ratkaisut edellyttävät tieteellistä tietoa luonnon omasta ja ihmisen toiminnan aiheuttamasta ympäristömuutoksesta ja sen vaikutuksista luonnon ja yhteiskuntien kantokykyyn. Kuka olisi osannut tilata tutkimusta ilmastonmuutoksesta, ellei tutkimusyhteisö olisi osoittanut muutoksen olevan olemassa?

Ollakseen yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimustiedon on kuitenkin vastattava tehokkaasti tutkimustiedon soveltajien tarpeisiin ja sen on oltava muodossa, jossa sitä voi helposti hyödyntää. Tämä edellyttää toimivaa vuorovaikutusta, jossa molemmilla osapuolilla on omat roolinsa. Tiedeyhteisön tehtävänä on varmistaa tutkimuskysymysten ja tutkimusprosessin tieteellinen korkeatasoisuus. Tutkimustiedon soveltajien näkökulman tarjoavat parhaiten ne toimijat, jotka ovat tekemisissä kestävän kehityksen kysymysten ja prosessien kanssa käytännössä.

Miten vuorovaikutus onnistuu?

Tehokkaaseen vuorovaikutukseen tarvitaan hyvän tahdon lisäksi myös suunnitelmallisuutta ja tietoa parhaista käytännöistä. Future Earth Suomi on laatinut vuorovaikutusoppaan, joka antaa toimintasuosituksia tutkimuksen yhteissuunnitteluun. Hyviä vinkkejä löytyy myös Valtioneuvoston kanslian Tieto käyttöön -viestintäoppaasta.

Future Earth Suomen toimintasuositukset:

1. Kaikki tutkimuksen hyödyntäjät eivät ole kiinnostuneita samoista aiheista.

Miettikää, kuka tarvitsee juuri teidän hankkeenne tuottamaa tietoa.

2. Tiedonhyödyntäjien tarpeet ja aikaskaalat ovat erilaisia.

Ministerit ja kansanedustajat (toimikausi), päätösten valmistelijat (vaihtelee alkaen muutamasta kuukaudesta), lainsäädännön valmistelijat (jopa vuosia), kuntatason päättäjät ja suunnittelijat (tehtävästä riippuen hyvin erilaisia aikaskaaloja), yritykset (muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen).

3. Tunnistakaa kohderyhmät ja selvittäkää tietotarpeiden aikaskaalat.

Onko valmisteilla päätöksiä tai prosesseja, joihin teidän tutkimuksenne voisi sopivassa ajassa vaikuttaa? 

4. Järjestäkää tapaaminen sopivan kohderyhmän kanssa.

Selvittäkää kohderyhmien tietotarpeet ja suunnitelkaa yhdessä osa tutkimuksesta vastaamaan näihin kysymyksiin (ottaen huomioon, että tutkimuskysymysten tieteellisestä korkeatasoisuudesta vastaavat aina tutkijat). Suunnitelkaa yhdessä sopivia lopputuotteita: policy-brief, tietopaketti suosituksista, grafiikkaa, sovellus suunnittelijoille, jatkohanke? 

5. Rajapintaorganisaatio vuorovaikuspartneriksi?

Vuorovaikutus vaatii aikaa ja resursseja. Tutkijoiden lisäksi vuorovaikutusta on hyvä olla koordinoimassa alan ammattilaiset, esimerkiksi tieteen ja yhteiskunnan solmukohdissa toimivat rajapintaorganisaatiot.

Future Earth Suomen sihteeristö toimii vuorovaikutuspartnerina tutkimusprojekteissa. Parhaillaan koordinoimme vuorovaikutusta Maj ja Tor Nesslingin rahoittamassa hankkeessa Kohti vesiviisasta kiertotaloutta. Jos etsit tukea hankkeesi vuorovaikutukseen, ota yhteyttä Future Earth Suomen sihteeristöön!

Iina Koskinen

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok