Miten edistetään pääkaupunkiseudun kestävää muutosta tieteen ja liike-elämän yhteistyönä?

 

Muutos kohti kestävää yhteiskuntaa vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja yhteistyötä, jotka haastavat perinteiset toimintamallit. Sitra, Future Earth Suomi ja Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen yksikkö HENVI kutsuivat tutkijat ja yritykset keskustelemaan, mitä tiedeyhteisö ja yritykset voisivat tehdä yhdessä kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi pääkaupunkiseudulla. Keskustelua sparrasi tulevaisuuden tutkimuksen huippunimi Jørgen Randers.

Ratkaisujen avaimet kaupungeissa

Aikakautemme suureet haasteet ravistelevat yhteiskuntien taloudellista, sosiaalista ja ekologista tasapainoa. Ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, niukkenevien luonnonvarojen ja muiden suurten haasteiden ongelmat tiivistyvät kaupungeissa. Kohdatessaan esimerkiksi ilmanlaadun, vesihuollon ja liikenneinfrastruktuurin ongelmia kaupungit ovat myös ratkaisujen avaimia. Kaupungeilla on tärkeä tehtävä kehittää uusia toimintamalleja, joilla voidaan vahvistaa ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Smart & Clean -hanke tuo yhteen kaupungit, valtion ja yritykset

Pääkaupunkiseudusta rakennetaan kansainvälisesti vetovoimaista ekologisesti kestävien ja älykkäiden ratkaisujen referenssialuetta. Sitran koordinoimassa Smart & Clean -hankkeessa Helsinki, Espoo ja Vantaa etsivät uusia, kestävää kehitystä edistäviä teknologiaratkaisuja ja toimintamalleja, jotka synnyttävät samalla uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja pääkaupunkiseudulle.

Kestävän kehityksen ongelmat ovat monimutkaisia, ja niiden ratkaiseminen vaatii monen eri toimijan osaamista ja yhteistyötä. Smart & Clean -hankkeessa yhteistyötä tehdään kaupunkien, valtion ja yritysten välillä. Yritysten oma panostus tuotekehittelyyn ja uudenlaisten ratkaisujen tuottamiseen ei hyödytä ainoastaan liiketoimintaa vaan on keskeistä myös pääkaupunkiseudun kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungit ja valtiot voivat vauhdittaa kestävien ratkaisujen syntymistä tarjoamalla esimerkiksi tukea ja yhteistyöalustoja yritysten pilottihankkeille.

Myös tiedeyhteisö tarvitsee yhteistyötä yhteiskunnan kanssa

Uudenlainen monialainen yhteistyö kiinnostaa myös tiedeyhteisöä. Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea ja Helsingin yliopistoon perusteilla oleva Helsinki Sustainability Science Center ovat ottaneet lähtökohdakseen tutkimuksen suunnittelun yhteistyössä tiedon hyödyntäjien kanssa.

Tieteellinen tieto ja asiantuntijuus on usein pitkälle erikoistunutta, kun taas kestävän kehityksen ongelmat muodostuvat monimutkaisista vuorovaikutussuhteista luonnon ja yhteiskuntien välillä. Ratkaisukeskeinen globaalimuutostutkimus ja siihen läheisesti liittyvä ”sustainability science” ovat kehittyviä tieteenaloja, jotka hakevat ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ongelmiin yhteistyössä eri tieteenalojen ja yhteiskunnan eri toimijoiden, esimerkiksi yritysten, kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on hyödyntää monen eri tieteenalan osaamista ja käytännön toimijoiden hiljaista tietoa. Tuloksena syntyy ratkaisukeskeistä tietoa, josta on hyötyä sekä tiedeyhteisölle että yhteiskunnalle.

Helsingin kaupunki.

Uudenlaista yhteistyötä tiedeyhteisön ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa toteutettiin käytännössä Smart&Clean -hankkeen, Future Earth Suomen ja Helsingin yliopiston HENVI -tutkimusyksikön järjestämässä työpajassa 14.1.2016. Työpaja toi yhteen luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkijat sekä yritykset ja kaupungin edustajat. Osallistujat kartoittivat, millaisia esteitä, ajureita ja mahdollisuuksia liittyy pääkaupunkiseudun kestävään muutokseen. Samalla osallistujat etsivät yhteistyön malleja, joilla tiedeyhteisö ja yritykset voisivat vastata tehokkaammin kestävän kehityksen ongelmiin.

Kestävien ratkaisujen oltava hyödyllisiä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä

Työpajan sparraajana toimi kansainvälisesti arvostettu tulevaisuudentutkija Jørgen Randers. Randers toimii professorina Norwegian Business Schoolissa ja on yksi Rooman klubin kuuluisan Kasvun rajat -raportin (1972) kirjoittajista. Randersilla on pitkän linjan kokemus kestävän kehityksen kysymysten ratkaisemisesta.

”Tulevaisuutta määrittäviä päätöksiä ohjaavat raha ja äänestäjien tarpeiden täyttäminen. Kun etsitte kestäviä ratkaisuja, muistakaa määritellä myös lyhyen aikavälin hyödyt kaupunkilaisille”, Randers ohjeisti työpajan osanottajia.

Työpajan osallistujat ottivat Randersin neuvosta vaarin. Kaupunkilaisten osallistaminen kuluttajina ja kansalaisina nousi keskeiseksi teemaksi, kun osallistujat pohtivat tulevaisuuden ratkaisuja liikenteen, rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja kuluttaja-cleantechin solmukohtiin. Työpajalaisten ideat otetaan varmasti innolla vastaan pääkaupunkiseudulla, joka on Sitran benchmarking -vertailun (2014) mukaan edelläkävijä juuri kansalaisten osallistamisessa kaupunkisuunnitteluun.

Päivän keskusteluissa korostui myös tarve vahvistaa yhteistyötä tutkimusmaailman ja muun yhteiskunnan välillä. Tutkijoita haluttiin mukaan yritysten pilottiprojekteihin ja tuotekehittelyyn, mutta yhtä merkittävänä nähtiin heidän tuottamansa tutkimustiedon arvo yhteiskunnalle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tutkimuksella on tärkeä tehtävä osoittaa, millaisia ekologisia ja sosiaalisia hyötyjä kestävät ratkaisut voivat tuoda yhteiskunnalle taloudellisen kehityksen lisäksi.

Työpaja antoi runsaasti ideoita Smart & Clean -hankkeen ja Helsinki Sustainability Science Centerin kehittämiseen. Yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja tutkimusmaailman välillä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

Teksti: Iina Koskinen. Kuva: Sara Huhtinen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok