Kasvo LBS51Professori Ahti Salo, Aalto-opiston Perustieteiden korkeakoulu

Ahti Salo toimii systeemianalyysin professorina Aalto-yliopistossa. ”Tulevaisuuden ennakointi on keskeinen osa gobaalimuutostutkimusta”, Salo esittää. 

Globaalimuutoksen ymmärtäminen vaatii kokonaiskuvaa 

Globaalimuutos viittaa maapallon luonnon ja yhteiskunnallisten järjestelmien kokonaisuuteen.

– Erilaisia toimenpiteitä harkitessa on hahmotettava monimutkainen kokonaiskuva. Pitkän aikavälin tavoitteisiin ei päästä yksistään osakokonaisuuksia tutkimalla, Ahti Salo esittää. Pelkkä ilmiöiden kuvaus ei riitä, vaan meidän on ymmärrettävä niiden dynamiikka ja systemaattisuus.

Salo muistuttaa, että globaalimuutos ei ole ulkokohtainen luonnonilmiö, vaan muutokset ovat pitkälti seurausta ihmisten toiminnasta. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat kehityskulkuihin ja viisaita valintoja varten tarvitaan tulevaisuuden ennakointia.

Tulevaisuuden ennakointi osa globaalimuutostutkimusta 

Ahti Salo toimii systeemianalyysin professorina Aalto-yliopistossa. Salo tutkii muun muassa päätöksentekoa ja ennakointia. Ennakointi on tulevaisuuden tutkimusta. Tulevaisuutta ei voi tutkia empiirisesti, mutta tulevaisuudesta voidaan tuottaa perusteltuja näkemyksiä esimerkiksi skenaarioiden ja Delfoi-menetelmän kautta.

– Tulevaisuuden ennakointi on keskeinen osa globaalimuutostutkimusta, Salo esittää. Globaalimuutoksen ilmiöt eivät etene kvartaalitalouden mukaisesti vaan viiveet ovat jopa satoja vuosia. Siksi globaalimuutostutkimuksen pitää katsoa kauas tulevaisuuteen. Globaalimuutostutkimuksen erityispiirre on se, että toteutuneiden ilmiöiden kuvaus ei riitä, vaan tarvitaan myös tietoa muutoksen syistä ja tavoista, joilla oletusarvoisesti päästään suotuisampaan tulevaisuuteen.

– Tutkimus ei voi yksioikoisesti ohjata päätöksentekoa, mutta päätöksenteon pitäisi perustua tutkimukseen, Ahti Salo esittää. Ennakointitieto tulisi ottaa tasavertaiseen asemaan menneitä kehityskulkuja tarkastelevan tutkimustiedon rinnalle päätöksenteon tueksi. Ennakointitutkimus voi kertoa, minne olemme menossa, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa ja millaista seurauksia valituilla toimenpiteillä voi olla yhteiskuntien järjestelmiin. Ennakointitietoa hyödynnetään päätöksenteossa jo nyt, esimerkiksi väestökehitykseen liittyvässä päätöksenteossa.

Digitalisaatio muuttaa työn luonnetta 

Ahti Salo on mukana Valtioneuvoston kanslian ja Sitran koordinoimassa kansallisessa ennakointiverkostossa, jonka tehtävänä on tukea ennakointitiedon hyödyntämistä suomalaisessa päätöksenteossa. Salon mukaan merkittävä tulevaisuuden megatrendi on digitalisaatio, joka etenee valtavalla vauhdilla. Digitalisaation seurauksia ovat materiaalien vähäisempi käyttö ja robotisaatio, joka muuttaa kansainvälisen työnjaon kestävyyttä sekä työn luonnetta.

– Tulevaisuudessa myös asiantuntijatöitä odottaa jonkinasteinen automatisaatio, Salo ennustaaa. Näin on jo käynyt esimerkiksi palvelualoilla, esimerkiksi matkatoimistoissa ja pankeissa. Digitalisaatio vaikuttaa myös kaupankäyntiin, kun tuotteita saatetaan käydä sovittamassa kotikaupungin tavaratalossa, mutta ne päädytään ostamaan kansainvälisestä verkkokaupasta. Salon mukaan yksi merkittävä globaalimuutoksen muutospaine kohdistuu juuri työn luonteen muutokseen. Ammattikirjo tulee muuttumaan merkittävästi digitalisaation myötä. Miten taataan, että mielekästä työtä on kaikille, ja miten yhteiskunnat onnistuvat päivittämään osaamisensa tulevaisuudessa?

Iina Koskinen

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok