lehmat

Ympäristötiedon foorumin policy brief: Kiertotalous elintarviketuotantoketjussa

Miten elintarviketeollisuus ja maatalous voisivat nykyistä paremmin hyödyntää sivuvirtojaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti? Tähän kysymykseen etsittiin ratkaisuja Kohti vesiviisasta kiertotaloutta -hankkeen järjestämässä Elintarvikeketjun kiertotalouspäivässä Pyhäjärven rannalla Säkylässä 10.3.2015. Future Earth Suomi toimii tutkimushankkeen vuorovaikutuskoordinaattorina ja oli mukana tilaisuudessa fasilitoimassa pienryhmäkeskusteluja.

Tilaisuuden pohjalta laaditussa Julkaisussa käsitellään vesiensuojelutoimien yhteyttä kiertotalouden toteutumiseen elintarvikeketjussa. Oiva esimerkki yhtymäkohdista on Apetit Oy:n kehittämä järvikalapihvi: vähäarvoisena pidetyn kala ja hyödyntämätön resurssi on muutettu kiinnostavaksi ja kysytyksi tuotteeksi, jonka käytöllä on myönteinen vaikutus arvokkaan vesistön tilaan.

Suomessa elintarviketuotannon tiukka sääntely ja sen valvonta mahdollistavat osaltaan kansainvälisesti hyvämaineiset, turvalliset tuotteet. Tiukka sääntely asettaa kuitenkin haasteita sivuvirtojen kierrättämiselle, erityisesti lietteen käytölle. Tilanne voisi parantua ymmärryksen parantuessa, eli tutkitulle tiedolle vaikutuksista on kysyntää kiertotalouden edistämisessä.

Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 1/2016:
Kiertotalous nyt – haasteet ja mahdollisuudet elintarviketuotantoketjussa

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok