kansalliskomitea tekstit

Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea edistää Suomessa harjoitettavaa monitieteistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa globaalimuutostutkimusta. Kansalliskomitea edustaa Suomea globaalimuutostutkimuksen kansainvälisissä hankkeissa ja järjestöissä. Kansalliskomitean puheenjohtajana toimii professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta.

Kansalliskomitea tuo Suomeen tiedeneuvosto ICSUn koordinoiman 10-vuotisen globaalimuutostutkimusohjelma Future Earthin. Ohjelma tuottaa tietoa luonnon omasta ja ihmisen toiminnan aiheuttamasta ympäristömuutoksesta sekä sen yhteiskunnallisista vaikutuksista kestävää kehitystä tavoittelevien yhteiskuntien tarpeisiin.

Future Earth integroi eri tieteenalat globaalimuutoksen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tutkimustiedon yhteiskunnallinen relevanssi ja hyödyllisyys varmistetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla tutkimus yhteistyössä tutkimustiedon käyttäjien kanssa.

Future Earth Suomi toteuttaa kansainvälisen katto-ohjelmansa päämääriä Suomessa. Kansalliskomitea edistää vuoropuhelua eri tieteenalojen välillä sekä tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan välillä. Kansalliskomitean kokoaa, tuottaa ja välittää tietoa globaalimuutoksen monimutkaisesta ilmiöstä tavalla, joka palvelee tutkimustietoa käytännössä soveltavia toimijoita tieteellisestä korkeatasoisuudesta tinkimättä.

Kansalliskomitea tekee yhteistyötä eri maiden globaalimuutoskomiteoiden ja näiden alueellisten verkostojen kanssa. Kansalliskomitean puheenjohtaja ja sihteeristö toimivat vastaavissa tehtävissä European Alliance of Global Change Research Committees -verkostossa, joka tähtää globaalimuutostutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen Euroopassa.

Kansalliskomitean on asettanut Tiedeakatemiain neuvottelukunta. Kansalliskomitean toimintaa tukee Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

tiedeakatemialogo m2

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok