toiminta tekstit

Globaalimuutostutkimuksen Living Lab

Kestävän kehityksen ratkaisut edellyttävät tieteellistä tietoa luonnon omasta ja ihmisen toiminnan aiheuttamasta ympäristömuutoksesta ja sen vaikutuksista luonnon ja yhteiskuntien kantokykyyn. Ollakseen yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimustiedon on vastattava tehokkaasti tutkimustiedon soveltajien tarpeisiin ja sen on oltava muodossa, jossa sitä voi helposti hyödyntää. Siksi Future Earth Suomi -kansalliskomitean toiminnan lähtökohtana on tutkimuksen ja toiminnan suunnittelu ("co-design" ja "co-production") tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien yhteistyönä. 

Kansalliskomitean toimintakonseptina on globaalimuutostutkimuksen Living lab. Living lab on tutkimuksen yhteiskehittämisverkosto, joka tuo yhteen eri tieteenalojen tutkijoita ja tiedon hyödyntäjiä vastaamaan globaalimuutoksen kiperiin haasteisiin.

Living lab kokoaa eri tieteenalojen tutkijat, päättäjät, yksityissektorin, kansalaisjärjestöt sekä rahoittajat tunnistamaan tutkimustarpeita ja keskustelemaan parhaista tavoista luoda kestävän kehityksen ratkaisuja Suomessa. Living lab edistää alan toimijoiden verkostoitumista ja valmiuksia vastata globaalimuutoksen haasteisiin. Living labin tavoitteena on tuottaa globaalimuutoksen monimutkaisista kytkennöistä ja vaikutuksista tietoa, joka hyödyttää sekä tiedeyhteisöä että kestävää kehitystä tavoittelevaa yhteiskuntaa.

Living labin toiminnan kolme kärkeä ovat:

1) Globaalimuutoksen ilmiöihin pureutuvat seminaarit.
Tutkimme vuorovaikutteisissa seminaareissa globaalimuutosta erityisesti Suomen näkökulmasta. 

2) Verkostoitumistilaisuudet tutkijoille ja tiedon hyödyntäjille.
Tuemme tutkimuksen yhteissuunnittelua järjestämällä erilaisia verkostoitumistilaisuuksia, kuten tutkimushankkeiden ideointityöpajoja, tutkimushankkeiden sidosryhmätapaamisia sekä viestintä- ja vuorovaikutuskoulutusta tutkijoille. Edistämme myös kestävän kehityksen asiantuntijapaneelien ja tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kiinnostuneiden toimijoiden yhteistyötä.

3) Pilottihankkeet.
Toimimme tutkimushankkeiden vuorovaikutuspartnereina ja varmistamme, että hankkeissa tuotettu tieto on hyödyllistä tiedeyhteisölle ja tiedon hyödyntäjile. Tällä hetkellä koordinoimme vuorovaikutusta hankkeessa Kohti vesiviisasta kiertaloutta.

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok